HAYAT SİGORTALARI

Birikimli Hayat Sigortası

Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için Near East Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemeler ile süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabileceğiniz veya maaş tercihinde bulunabileceğiniz gibi yaşam kaybı teminatı ile olası bir yaşam kaybı durumunda sevdiklerinizin geleceğini de güvence altına almış olursunuz.

Ana Teminatlar:

Yaşam Kaybı Teminatı.

Ek Teminatlar:

Kaza Sonucu Vefat

Kaza Sonucu Maluliyet

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

Özel Şartlar

İkraz tutarı iştira tutarının %95’ini aşmayacak şekilde belirlenir. İkraz faiz oranı piyasa şartlarına göre Şirketçe belirlenir.

1. Poliçe süresi sonunda kar paylı birikim tutarı, emeklilik ikramiyesi gibi toplu para olarak ya da maaş ödemesi şeklinde alınabilir.

2. Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir.

3. Teminatlarınızı TL, USD, EUR ve GBP olarak seçebilirsiniz.

4. Yaşam kaybı halinde hak sahipleri, poliçede yazılı lehtar(lar) veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerdir.

5. Sigorta süresi en az 10 yıldır.

6. Ek teminatlar için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki oran ve kurallar geçerlidir.

7. %70 ve üzeri orandaki maluliyetler tam maluliyet olarak değerlendirilir.

8. Kar payı hesabına esas fon yönetimi, para birimi bazında gerçekleştirilir.

9. “Birikimli hayat sigortalarında en az 3 yılı doldurup, bu süreye ait Primlerin ödenmesinden sonra;

a) Sigorta ettirenin talebi ile şirket poliçe üzerinden ödünç para vermek zorundadır. (İkraz)

b) Prim borcu oluşması halinde poliçe tenzil edilerek teminatları sıfırlanır, birikimleri kar payı kazanmaya devam eder. (Tenzil)

c)Sigorta ettirenin talebiyle şirketin kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın alması ve sonlandırmasıdır. (İştira)

Gelir Vergisi Avantajı

Ödenen primler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir Vergisi yasasında belirlenen limitler dahilinde gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Nereden Satın Alınabilir?

Birikimli Hayat Sigortası’nı, Near East Bank şubelerinden veya şirket merkezimizden alabilir, tüm sorularınız için 444 0 634’ü arayabilir veya neareasthayat.com sitemizden detaylı bilgi edinebilirsiniz.