HAYAT SİGORTALARI

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortaları

Ferdi Kaza Sigortaları kazalardan doğan sakatlık ya da vefat durumunda kişiye veya yakınlarına tazminat ödemeyi taahhüt eder. Yıllık ve Uzun süreli (bir yıldan fazla) ferdi kaza ürünü seçenekleri vardır. Kazaların neden olacağı finansal kayıplara karşı ciddi bir önlemdir. Kaza sonucu oluşabilecek riskler karşısında sigortalı ve ailesinin standartlarını korumak gibi yararları vardır.

Kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminat teminatları tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir.

Ana Teminat

Kaza Sonucu Vefat.

Kaza Sonucu Tam Maluliyet.

Poliçenin düzenlenebilmesi için ana teminatlardan birinin alınması yeterlidir ancak iki teminat birden alınabilir.

Ek Teminatlar

Hastalık Sonucu Maluliyet

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

Özel Şartlar

1. Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir. Yaş ve sigortalılık süre toplamı 70’i aşamaz.

2. Yıllık veya uzun süreli olarak düzenlenebilir.

3. Primlerinizi tek seferde ödeyebileceğiniz gibi çeşitli şekilde taksitlendirebilirsiniz.

4. Teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD, EUR veya GBP’ye endeksli olarak seçebilirsiniz.

5. Yaşam kaybı halinde hak sahipleri, poliçede yazılı lehdar(lar) veya tayin edilmemiş ise kanuni varislerdir.

6. Ek teminatlar için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile belirlenen oran ve kurallar geçerlidir.

7. %70 ve üzeri orandaki maluliyetler tam maluliyet daha alt oranlar kısmi maluliyet olarak değerlendirilir.

8. Ek teminatlar Şirketin belirleyeceği kurallar çerçevesinde teker teker ya da paket halinde ve teminat tutarlarına ilişkin çeşitli kısıtlamalar ile sunulabilir.

Nereden Satın Alınabilir?

Sigortanızı Near East Bank şubelerinden veya Şirket merkezimizden alabilir, tüm sorularınız için 444 0 634’ü arayabilirsiniz.