KURUMSAL SİGORTALAR

Grup Sağlık Sigortası

Grup Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı verir.

Çalışanlarına Grup Sağlık Sigortası imkanı sunan kurumlar kendi prestijlerini artırmanın yanında çalışanların tercihlerinde ön plana çıkar.

Çalışanlar açısından baktığımızda ise böyle bir sigortanın olması, Şirket bağlılığını artırır, kişinin kendisini daha değerli ve güvende hissetmesini sağlar, performansını artırır ve zaman kayıplarını engelleyerek avantaj ve fayda sağlar.

En az 15 çalışanın katılımıyla oluşan Grup Sağlık Sigortası ile kurumlar, istedikleri teminatları ve limitleri belirleyerek, tercihlerine göre yatarak veya ayakta tedavi giderlerini sigorta güvencesi altına alabilirler. Çalışanların eş ve çocukları da aynı ya da benzer avantajlardan faydalanabilirler.